Tomášove hlboké znalosti rozprávačských techník, štylistiky ako aj jeho spoľahlivosť a profesionalita predstavujú pre vydavateľstvo neoceniteľnú pomoc.