fbpx

Workshop

Staň sa autorom

Termín a miesto konania:

Žiadne termíny nie sú dostupné.

Popis workshopu

Workshop pre absolventov kurzu/workshopu „STAŇ SA AUTOROM“ (no nielen pre nich), kde si budú môcť účastníci rovno na mieste pod mojím dohľadom trénovať rozprávačské postupy aj so spätnou väzbou.

Informácie pre účastníkov workshopu:

Jednodňový workshop je orientovaný výhradne na autorské cvičenia a úlohy s ich následnou analýzou v skupine. Z tohto dôvodu je počet účastníkov limitovaný na päť.

Na začiatku dostanete inštrukcie, akou formou dávať spätnú väzbu ostatným účastníkom. Dozviete sa, aká forma spätnej väzby je produktívna, ktorá kontraproduktívn, a prečo.

Workshop bude prebiehať v polhodinových intervaloch. 30 minút písanie, 40 minút analýza.

Sobota:

Čo si precvičíte v tento deň?

Tvorivé úlohy sú zostavené tak, aby si jeho účastníci precvičili tvorbu základných elementov literárneho diela. To znamená postáv, príbehovej kostry a uveriteľného sveta. Súčasťou workshopu však budú aj cvičenia orientované na odstránenie najväčších štylistických prehreškov, ktorých sa potenciálni autori dopúšťajú.

Na workshope si taktiež skúsite tvorbu dialógu, precvičíte si vizuálne rozprávanie či napíšete krátku scénu. Každý účastník dostane spätnú väzbu odo mňa, ako aj od ostatných členov skupiny.

Absolventom kurzu/workshopu ako aj workshopu ponúkam možnosť individuálneho vedenia pri tvorbe literárneho diela. Viac v sekcii Ďalšie služby.

 

Rozvrh workshopu:

Sobota:

8:50   –  9:00   ÚVOD

9:00   –  9:30   TVORIVÉ CVIČENIE 1

9:30   –  10:10   ANALÝZA

10:10   – 10:40  TVORIVÉ CVIČENIE 2

10:40  –  11:20   ANALÝZA

11:20   –  11:50   TVORIVÉ CVIČENIE 3

11:50   –  12:30  ANALÝZA

12:30  –  13:00  TVORIVÉ CVIČENIE 4

13:00  –  13:30  Obedňajšia prestávka

13:30  –  14:10   ANALÝZA

14:10   – 14:40   TVORIVÉ CVIČENIE 5

14:40  –  15:20  ANALÝZA

15:20  –  15:50  TVORIVÉ CVIČENIE 6

15:50  –  16:30  ANALÝZA

16:30  –  17:00   TVORIVÉ CVIČENIE 7

17:00  –  17:40   ANALÝZA

17:40  –  18:00  ZÁVER

Cena:
140€