Kurz / workshop

Staň sa autorom časť 1/2

Termín a miesto konania:

Žiadne termíny nie sú dostupné.

Popis kurzu

Chceli by ste napísať knihu či len krátku poviedku, ale neviete ako a kde začať?

Pustili ste sa už do príbehu, no neviete v ňom pokračovať či ho ukončiť?

Možno sa bojíte samotného prvého pokusu, pretože máte strach, či to zvládnete.

Rastie vo vás  s pribúdajúcimi rokmi pocit, že vaše životné skúsenosti, postrehy, vedomosti či fantázia potrebujú čoraz viac pretaviť do sebavyjadrenia vo forme príbehov?

A čo znalosti správnej štylistiky? Sú vaše znalosti dostatočne hlboké?

Píšete pravidelne, zasielate svoje diela vydavateľstvám, no tie vás neustále odmietajú a už máte toho dosť?

Ak je vaša odpoveď aspoň na jednu z týchto otázok áno, potom je kurz/workshop „Staň sa autorom“ presne tým kľúčom, ktorý vo vás dokáže odomknúť možnosti, o ktorých len (tajne) snívate.

Popis kurzu/workshopu:

Kurz/workshop „Staň sa autorom“ je rozdelený na dve časti. Každá v trvaní dvoch dní (jeden víkend).

Náš kurz/workshop „Staň sa autorom“ je vystavaný tak, aby ste v priebehu štyroch dní nadobudli všetky potrebné znalosti na to, aby ste boli schopný stať sa už čoskoro vysoko produktívnym a profesionálnym literárnym tvorcom.

Súčasťou kurzu/workshopu sú aj vysvetlenie a názorné ukážky toho, ako konkrétne rozprávačské postupy spúšťajú v mozgu špecifické biochemické odpovede. A s akým pocitovým efektom.

V procese výučby okrem iného využívame pre názorné ukážky rozprávačských postupov aj analýzu filmových diel. Takto si môže účastník kurzu/workshopu ľahšie zapamätať nadobudnuté znalosti ohľadom výstavby deja, tvorby postáv či ústredného konfliktu. Doma si následne môže nami odporúčané filmové scény – alebo aj celé snímky – púšťať pre ľahšie utvrdenie svojich novo nadobudnutých vedomostí.

Súčasťou výučby je aj veľké množstvo tvorivých cvičení a úloh.

Na konci kurzu/workshopu získate certifikát o absolvovaní.

Prvá aj druhá časť kurzu/workshopu sa kupuje samostatne.

Kurzom/workshopom vás bude sprevádzať Tomáš Elek. Autor, knižný redaktor vydavateľstva Enribook a vývojár prvého on-line štylistického editora a virtuálneho kouča písania pre slovenský jazyk s názvom Write Buddy. (www.writebuddy.eu)

Jeho dlhoročné skúsenosti s písaním, editovaním a vydávaním sú zárukou toho, že po absolvovaní kurzu/workshopu už nebudete robiť zbytočné (a pre vás neviditeľné) chyby, ktoré stoja v ceste vášmu snu: tvoriť kvalitné literárne diela a úspešne ich uvádzať na knižný trh.

Kurz/workshop  „Staň sa autorom“ 1/2 (prvý víkend):    

Sobota:

Čo sa naučíte a čo si precvičíte v tento deň?

Ako prekonať pochybnosti, či to zvládnete vďaka konkrétnym postupom a radám.

Premýšľať ako spisovateľ, čo znamená rozpoznávať nápady na príbehy všade okolo seba.

Predchádzať autorskému bloku, alebo sa naučiť postupy, ako sa z neho dostať.

Ako funguje mozog a ako v ňom pomocou textu programovať konkrétne emócie.

Spoznáte základné piliere rozprávania príbehov.

Naučíte sa tvoriť príbehy krok za krokom tak, aby boli vždy jedinečné. Zároveň sa však naučíte v tvorivom procese za každých okolností orientovať a vedieť, čo práve robíte a za akým účelom.

A iné.

Nedeľa:

Čo sa naučíte a čo si precvičíte v tento deň?

Ako z prvotnej myšlienky vystavať základnú príbehovú koncepciu krok za krokom.

Elementy správneho začiatku, aby sme čitateľa pritiahli k príbehu a zároveň ho odrazili do ďalšieho deja.

Elementy správneho konca príbehu.

Aký uhol pohľadu je pre váš príbeh najvhodnejší?

Ako písať scénu od jej začiatku až po jej koniec.

Ako prevádzať filmové techniky do literatúry.

A iné.

Rozvrh kurzu

Sobota:

9:00   –  9:45  PREDSTAVENIE/ÚVOD

9:50   –  10:50 PODSTATA KREATIVITY/MOZOG AKO BIOCHEMICKÁ TOVÁREŇ

11:00   –  12:30 INŠPIRÁCIA A TVORIVOSŤ/AKO MYSLIEŤ AKO AUTOR

12:30  –  13:00 Obedňajšia prestávka

13:00  –  14:30 ZÁKLADNÉ PILIERE PRÍBEHU

14:40  –  18:00 NARATÍVNE KONŠTRUKCIE/PRÍBEHOVÉ ŠTRUKTÚRY/PRÍBEHOVÉ ARCHETYPY

Nedeľa:

9:00   –  11:00  ZAČIATKY A KONCE

11:05   –  12:30 UHOL POHĽADU A PÍSANIE SCÉN 1/2

12:30  –  13:00 Obedňajšia prestávka

13:00  –  13:30 UHOL POHĽADU A PÍSANIE SCÉN 2/2

13:35  –  16:00 ZÁVEREČNÝ BLOK CVIČENÍ

Cena:
290€
/ 247€